Kor Tøft starter opp
Her finn du komande gudstenester

Velkomen til oss! 

Her på desse sidene vil du finne de meste om det som skjer i kyrkjene i Giske kommune ......
Korleis kan vi hjelpe deg? Ring oss på 70188040 tirsdag til fredag 09.00 til 14.00. 
Gudstenester
DEN NORSKE KYRKJE

Giske Kyrkjelege Fellesråd 

Velkomen!
Sveletreffet  vi møter kvar  mandag kl. 11.00  i Valderøy kyrkjekjellar. Alle velkomne. Kirkens SOS tlf. andakter.no Giske Mannskor øvingsfiler Kva er Pinsetida? Vår nye kantor
Gudsteneste på Alnes Fyr mandag 16. mai kl. 12.
Bygdelagskoret Blåne  GISKE KYRKJE  lørdag 4. juni kl. 18.00
                              Søndag  29. mai - 2. søndag i Treeiningstida Godøy kapell kl. 11.00 Høgmesse.  Berit Johansen. Offer: Godøy Indremisjon.
Sang og musikk gudsteneste i Vigra kyrkje søndag 5. juni kl.11 50-års konfirmanter Ålesund kammerkor. Dette blir organist Richard Powell sin siste gudsteneste etter 22 år kom og syng!. Alle hjerteleg velkomen.
300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 200,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 220,000 210,000 Les mer om vårt ny innsamlings prosjekt for vakre glassmaleri  i Johanneskapellet  ‘Utsmykking av Johanneskapellet’.