Kor Tøft starter opp
Her finn du komande gudstenester

Velkomen til oss! 

Her på desse sidene vil du finne de meste om det som skjer i kyrkjene i Giske kommune ......
Korleis kan vi hjelpe deg? Ring oss på 70188040 tirsdag til fredag 09.00 til 14.00. 
Gudstenester
DEN NORSKE KYRKJE

Giske Kyrkjelege Fellesråd 

Velkomen!
                             Onsdag 10. februar - Oskeonsdag Johanneskapellet kl. 19.00 Fastegudsteneste. Geir Sakseid.                      Søndag  14. februar - 1. søndag i Fastetida Giske kyrkje kl. 11.00 Familiegudsteneste  Geir Sakseid. Bibelutdeling. Offer: Kyrkjelydens misjonsprosjekt. Vigra kyrkje kl. 11.00 Høgmesse.  Sven Klemmetsby. Offer: Misjonsalliansen
Kva er Fastetida? Sveletreffet vi møter kvar mandag kl. 11.00 i Valderøy kyrkjekjellar. Alle velkomne. Kirkens SOS tlf. andakter.no Giske Mannskor øvingsfiler Våren 2016 Trusopplæringstilbud i kyrkja
ÅRSMØTER 2016 7. februar - Giske/Godøy (på Godøy) 21. februar - Valderøy 6. mars - Vigra
Konfirmasjon på Valderøya 2016 Her finn du oversikt over vinter og vår 2016 på Valderøya frå Andre Sjåvåg STILLING LEDIG Klokkar/kyrkjetenar 30% stilling med Vigra kyrkje som hovudarbeidsstad. Nettverksmøte med tema ‘Motivasjon’ For alle som driv med kristent barne- og ungdomsarbeid i Giske kommune. Vi får besøk av Marie Brandal Åsebø. Tirsdag 1. mars kl 19- 21.30 i Valderøy kyrkjekjellar les mer .. STILLING LEDIG KANTOR/ORGANIST 80 - 100% stilling med Valderøy kyrkje som hovudarbeidsstad. 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 200,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 220,000 210,000 Les mer om vårt ny innsamlings prosjekt for vakre glassmaleri i Johanneskapellet ‘Utsmykking av Johanneskapellet’.