Kor Tøft starter opp

Velkomen til oss! 

Her på desse sidene vil du finne de meste om det som skjer i kyrkjene i Giske kommune ......
Korleis kan vi hjelpe deg? Ring oss på 70188040 tirsdag til fredag 09.00 til 14.00. 
DEN NORSKE KYRKJE

Giske Kyrkjelege Fellesråd 

Velkomen!
Visiting Giske Church 2016 click on a flag for information
History of Giske Church in English Sveletreffet   har sommerferie nå og starter opp igjen august/september. Kirkens SOS tlf. andakter.no Giske Mannskor øvingsfiler Valderøy sokneråd Giske sokneråd Vigra sokneråd Vår nye kantor
Nå   er   vår   webside   i   en   periode   med   forandring.   Siden   organist   Richard   har   sluttet i   teneste,   så   blir   han   ikkje   lenger   web   redaktør   .   Det   kan   hende   at   kyrkja   si websida   går   over   i   en   ny   format,   men   korleis   det   blir   må   vi   vente   litt   med. Fordelen   av   den   ny   websida   blir   at   diverse   digitale   tenester   kan   tilknyttes   på   en måte som er ikkje mogleg med dagens side. Vi   ber   om   tålmod   mens   vi   skaper   det   som   kommer.   Men   vi   legger   ut   her   to   lenker: den    eine    er    til    sommarens    gudstenester,    den    andre    er    til    gudstenester    frå september   til   november.   Den   siste   er   nokså   provisorisk,   men   gir   i   alle   fall   datoer og tider for det som er planlagt. Flere detaljer kommer etterkvart.
INFO TIL KONFIRMANTER Påmendingslenk for  konfirmanter 2017  klikk her og følg instruksane Sommargudstenester Gudstenester september til november 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 200,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 220,000 210,000 Les mer om vårt ny innsamlings prosjekt for vakre glassmaleri  i Johanneskapellet  ‘Utsmykking av Johanneskapellet’.